X
تبلیغات
زولا
 


فادی نادر – دبیرکل اتحادیه جهانی غارنوردی

چه می توانم بگویم و کجا باید بدنبال کلماتی برای ابراز تاسفم بگردم؟

زیرا لیلا در بطن تمام آنچه در مورد غارنوردی و غارشناسی در ایران آغاز کردیم حضور داشت. او تجسم تمام تلاشها و تفکراتمان بود...واکنون رفت و ما را ترک گفت- شاید آنچه بود که او آرزویش را داشت- و با پروژه ای که خیلی دوست داشت نتیجه اش را ببیند تنها گذاشت.

من ناراحتم، بسیار ناراحت...

همیشه می گفتم که {واقعه} فقدان یک غارنورد از کشف هزاران غار بزرگتر است...و در اینجا یک غارنورد دیگر را از دست دادیم.

یادش در دلهایمان خواهد ماند و به ما کمک خواهد کرد که به اهدافمان که بنیان گذاشتن غارنوردی استواری در ایران است با تکیه بر محافظت از غارها دست یابیم.

what can I say and where should I search for words to express my sorrow?

For Leila was at the heart of whatever we initiated in Iran for speleology. She incarnated all our efforts and thoughts... and here she goes and leaves us - probably the way she wished - alone with the project that she wanted so much to see its results.

I am sad, very sad...

I used to day one caver lost is a bigger loss than a thousand of cave discovered... here we have lost another one.

may her memory stays in our heart and help us to achieve our goals with establishing a sustainable caving future in Iran with a focus on protecting our cavers.

with my friendship

Fadi nader

نوون بوچیچ ـ رئیس فدراسیون غارنوردی کشور کرواسی

 دوستان عزیز

ای خبر بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده است...

لطفا به دوستان و خانواده اش تسلیت من و غارنوردان کرواسی را برسان

بسیار بسیار نارحت کننده است...

Dear Saeed and friends

It is shocking and very sad news…….

Please admit my compassion for her friends and family from me and cavers from Croatia .

Very, very sad…..

neven   

جورج ونی- نایب رئیس اتحادیه جهانی غارنوردی

من لیلا را نمی شناختم اما اینگونه بنظر می اید که فرد خوبی بود. دنیا نیاز به افراد خوب بیشتری دارد، بنابرین این فقدانی برای همه خواهد بود.

Dear Saeed,

I did not know Leila, but its sounds like she was a good person. The world needs more good people, so this is a loss for everyone. 

George

 بوریس واتز- غارنورد و مستند ساز اهل کرواسی

این خبر بسیار ناراحت کننده ای بود و ما همه با شما همدردی می کنیم. نه تنها این ففدانی بزرگ برای غارنوردی ایران است بلکه فقدان فردی بزرگ و یک دوست است.

نهایت تسلیت مرا به همه برسان!

Dear Saeed and dear friends,

this is very sad news and we all

feel sympathy with you.

This is great loss for Iran's caving but

also loss of one great person and friend.

Send you all my condolences !

Take care,

Boris

ژان پییر بارتولینز- دبیر فرعی اتحادیه جهانی غارنوردی و مسئول کمیته حفاظت از غارها

در برزیل ایمیلم را باز کردم و با دیدن تعداد بسیار زیادی پیام از دوستان ایرانی که در مکانی که در فیس بوک حضور دارم کامنت گذاشته بودند اشتیاقم برای دانستن علت برانگیخته شد.

بدلیل قوانین حاکم بر اینترنت نمی توانم فیس بوک را باز کنم و عاقبت پیام کوتاه و ناراحت کننده تو را خواندم.

سه بار خواندمش تا مطمئن شوم که درست فهمیده ام. این فراتر از تصور و غیر ممکن است!

چه رخ داده است؟

لیلا کوهنوردی حرفه ای بود. بدلیل اینکه او را از نزدیک می شناختم و در تیم غارنوردی با هم غانوردی کرده ایم نمی توانم تصور کنم که او ممکن است خطایی مرگبار مرتکب شده باشد.

یک بهمن نابهنگام؟

اگر اینطور بوده پس مادر طبیعت خشم خویش را به اشتباه بر سر فردی فرود اورده است.

او را به یاد خواهم آورد...

تصویری از او در ذهنم خواهم داشت، دوستی خندان و آرام که انگیزه داوطلبانه و علم رهبری اش را در تقسیم اشتیاقش به کوهنوردی و اعماق را به نمایش می گذاشت. زنی مصمم در ورزش که نه تنها از آزادی ورزش {برای خود} ودیگران دفاع می کرد بلکه به ویژه از حقوق زنان دفاع می کرد.

بدون هیچ هراسی از او به عنوان یک الگو یاد کنید و از چندین منظر می توانید به او افتخار کنید.

او را به یاد خواهم آورد

لیلا جایت خالی خواهد بود.

 

Dear Saeed  and Iranian friends,

I open my e-mail here from Brazil and am intrigued by the amount of messages of Iranian friends who comment a photo on Facebook where I am.
Due to the law internet connection, I can not open Facebook and finally read your  short and very sad message.
I read it three times to be sure I understood correctly.
It is unthinkable, impossible!
What happened?
Leila was a mountaineer confirmed. To had live close to her and have share a caving team with her, I can not imagine that she may have committed a fatal error.
An unfortunate avalanche?
Mother Nature has of getting angry in the wrong person.
I think to her, to you ...
I will keep her image of a friend smiling, calm, showing a voluntary initiative and leadership knowledge to share his passion for the mountains and the depths, a determined woman in sport but also to defend their freedom but also that of others, and particularly those of women.
Have no fear to name her in example, you can be proud of her in more than one point of vieuw.
I think of her, to you.
Leila you will be missed.


Very friendly

 

Jean-Pierre

PS : Saeed, could you please translate that in Pharsi and forward to all yur Iranien friends

متن ایمیل ژان پییر به زبان فرانسوی

Bien cher Saeed et amis iranniens,

 

J’ouvre mon e-mail ici depuis le Brésil et suis intrigué par la quantité de messages d’amis iraniens qui commente sur Facebook une photo où je suis.

Vu la mauvaise connection Internet, je ne sais pas ouvrir Facebook et lis finalement ton court et très triste message.

Je l’ai relu 3 fois pour être certain d’avoir bien compris. C’est impensable, impossible !

Que s’est-il passé ?

Leila était une alpiniste confirmée. Pour l’avoir cottoyée et avoir fait équipe avec elle en spéléo, je ne peux imaginer qu’elle ait pu commettre une erreur fatale.

Une malheureuse avalanche ?

Dame Nature en se fâchant a du se tromper de personne.

Bien que fort loin, je pense à elle, à vous…

Je garderai d’elle l’image d’une amie souriante, calme, volontaire faisant preuve d’un esprit d’initiative et de leader sachant faire partager ses passions pour les sommets et le profondeurs ; d’une femme décidée sur le plan sportif mais aussi pour défendre sa liberté mais surtout celle des autres et en particulier celles des femmes.

N’ayez aucune crainte à la citer en exemple, elle en est digne à plus d’un point de vue.

Je pense à elle, à vous.

Leila tu nous manqueras.

Bien amicalement

  حبیب هلو- غارنورد لبنانی

این بسیار ناراحت کننده است دوست من.

لیلا روحت شاد (Rest in Peace )

 That is so Sad my freind.
 
  RIP Leilaنوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1390 توسط مهدی لگزیان
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک