تکنیک حرکت عمودی


لطفاً توجه کنید: این تکنیک را فقط می توان در عمل و با تمرین فرا گرفت. هدف از این ترجمه آشنائی با این مقوله است

حرکت در غارهای افقی: کافی است که آزادانه در آن راه بروید

حرکت در غارهای عمودی: هر اشتباه کوچکی می تواند منجر به آسیب یا مرگ غارنورد گردد. برای حرکت عمودی به وسایل اس آر تی نیاز دارید که در همین بخش، مقاله ای در مورد وسایل اس آر تی ترجمه و در دسترس شما قرار داده شده است.

حرکت در غارهای افقی: کافی است که آزادانه در آن راه بروید

حرکت در غارهای عمودی: هر اشتباه کوچکی می تواند منجر به آسیب یا مرگ غارنورد گردد. برای حرکت عمودی به وسایل اس آر تی نیاز دارید که در همین بخش، مقاله ای در مورد وسایل اس آر تی ترجمه و در دسترس شما قرار داده شده است

به محض این که شما اولین قلاب در بالای چاه را مشاهده کردید، خود را با تسمه به آن ببندید. در هر نقطه ای که طناب به یک کارابین وصل می شود، ابتدا خود را با قسمت کوتاه تسمه به کارابین ببندید. با این کار شما خود را از سقوط احتمالی در هنگام تعویض طناب حفظ می کنید. توجه کنید حتی اگر در جائی راحت ایستاده اید، این نکته را رعایت کنید

برای پائین رفتن به دسندر نیاز دارید. آن را با یک کارابین قفل دار به دلتا ی صندلی خود وصل کنید و پیچ کارابین را ببندید. در سمت راست آن یک کارابین معمولی به دلتای خود وصل کنید. لازم نیست که کاربین پیچ دار باشد زیرا احتیاجی نیست که آن را قفل کنید. از آن برای محکم کاری در ترمز توسط استاپ استفاده می شود و کاربرد خیلی مهمی دارد. طناب را به شکل اس از داخل دسندر رد کنید و بعد از درون کارابین ترمز بگذرانید

با دست راست خود، طناب را که به سمت پائین آویزان است، بگیرید و به بالا بکشید. طناب را دور دسندر پیچیده از درون

کارابین ترمز رد کنید و حلقه‌ٔ تشکل شده را به بالای دسندر ببرید. با طناب با توجه به شکل زیردسندر خود را قفل کنید.به این ترتیب می توانید بدون حرکت و با اطمینان در آن نقطه آویزان شوید. حالا نوبت کنترل می رسد

قبل از این که به سمت پائین حرکت کنید و قبل از اینکه تسمهٔ خود را باز کنید، دسندر خود را کنترل کنید: آیا مسیر قراردادن طناب در آن درست است؟ آیا طناب در جای خود قرار دارد؟ مواردی پیش می آید که به علت خستگی، سنگینی ساک یا کم دقتی موقع تغییر طناب، ناگهان می بینید که طناب قسمت بالا یا پائین هم به شما گیر کرده است. موقع استفاده از وسایل اس آر تی خود برای تغییر طناب، همیشه وسایلی که به شما وصل هستند را بین طناب و بدن خود قراردهید

وقتی همهٔ پاسخ ها به این سوال ها مثبت است، آن گاه بند کوتاه تسمهٔ خود را از کارابینی که خود را به آن بسته اید باز کنید. طناب را از دور دسندر خود باز کرده و به آرامی به پائین بروید. هرچه دست راست خود را بیشتربه پائین ببرید سرعت بیشتر می شود به این وسیله می توانید سرعت راکنترل کنید

در جاهائی که اصلا با دیوار تماس ندارید، بایستی به حالتی نیمه نشسته، قفسهٔ سینه موازی با طناب و پاهایتان آزادانه و آویزان قرار گیرد. اگر پاهایتان با دیوار تماس دارند، بایستی به شکل رفتن یا دویدن، پائین بروید.به پائین نگاه کنید تا مسیرتان را بهتر پیدا کنید. سعی کنید به آرامی و یکنواختی به پائین بروید ، به این ترتیب به طناب و پیچ ها فشار زیادی وارد نمی شود. در مواقعی که طناب بلند است در انتهای طناب ، دسندر شما داغ می شود. از ترمز ناگهانی خودداری کنید و سعی کنید که دسندر را بعد از رسیدن به پایان، سریع تر باز کنید تا به طناب صدمه ای نخورد. خیلی مهم است که سرعت یکنواخت و کنترل شده داشته باشید

اگر موهای بلند دارید مواظب باشید که لای دسندر نرود. بهتر است موها راجمع کرده در زیر کلاه پنهان کنید. بردن شامپوی

مناسب موهایتان را، در سفرهای غارنوردی، در کمپ فراموش نکنید

 

قفل کردن دسندر

هر گاه که لازم است، می توانید در وسط راه توقف کنید. دست راست خود را بالابرده سرعت راکم و در نهایت متوقف کنید. با دست چپ خود دسندر و طناب رابگیرید

با طنابی که در دست راست شما قرار دارد یک نیمه حلقه درست کنید و از بالای دسندر رد کنید، از میان کارابین ترمز و کارابین دسندر طناب را رد کنید و دوباره نیمه حلقه کرده از بالای دسندر رد کنید. به شکل قبل دقت کنیدا

 

تعویض طناب در هنگام پایین رفتن

در چاه های عمیق، معمولاً طناب را با فاصله های تقریبا مساوی با گره ای به کارابینی به دیوار متصل می کنند. به این شکل در یک چاه عمیق بر حسب تعداد تقسیمات، غارنوردان بیشتری می توانند حرکت کنند بدون این که وزن آن ها بر یک قسمت وارد شود

هنگامی که به کارابین بعدی می رسید، ابتدا با قسمت کوتاه تسمه خود را به کارابین وصل کنید

آن گاه با دسندرخود باز هم پائین تر بروید، تا جائی که وزن شما دیگر بر دسندر وارد نشود، بلکه از طریق تسمهٔ خود به

کارابینی که به دیوار وصل است، آویزان شوید

توجه کنید که فقط هنگامی که هیچ وزنی به دسندر آویزان نیست، می توانید آن را بازکنید. در این وضعیت آن را باز کنیدو به طناب قسمت پائین وصل کنید. در صورت لزوم از یومار خود کمک بگیرید

بعد از رد کردن طناب بعدی از دسندر خود، آن را قفل کنید. همه چیز را کنترل کنید. آیا همهٔ کارها را درست انجام داده اید؟ اگر جواب مثبت است ابتدا تسمه را آزاد کنید و بعد قفل را باز کرده با سرعتی یکنواخت و کنترل شده به پائین بروید. برای باز کردن تسمه شاید لازم است که یومار خودرا به کارابین وصل کرده ، روی حلقهٔ آن بایستید تا تسمه شما آزاد شود

توجه کنید که کنترل و یکنواختی سرعت و حفظ سلامتی ، نشانهٔ توانائی غارنورد است

حمل وسایل

کولهٔ خود را به دلتای خود در قسمت پائین آن وصل کنید. در قسمت بالای آن که به شکل نیم دایره است، وسایل اس آر تی شما وصل است

اگر کولهٔ شما در مواقعی مانع از حرکت شما می شوند چون برروی زمین کشیده می شوند و فضای کافی دارید، می توانید موقتاً آن را به پشت خود آویزان کنید

مواقعی است که برای آزاد کردن تسمه، سنگینی کوله باعث می شود که نتوانید خود را راحت بالا بکشید. در این موقعیت می توانید کارابین کولهٔ خود را به کارابین وصل شده به دیوار آویزان کنید. به این شکل سبک تر می شوید. بعد از پایان تمام کارها، آن را دوباره به دلتای خود آویزان کنید

در جاهائی خیلی تنگ ممکن است نتوانید دسندر خود را در جای معمولی خود استفاده کنید. می توانید با قسمت کوتاه تسمهٔ خود آن را به بالای سر خود برده و با دست راست خود طناب را کنترل کنید

در چاه های مرطوب، وزن طناب تا ۵۰درصد افزایش می یابد و استفاده از آن انرژی بیشتری می طلبد. در چاه های خیلی عمیق طول طناب زیاد تر است و در نتیجه سنگین تر. توجه کنید که این عوامل می تواند روی کنترل شما بر سرعت پائین رفتن ، اثر بگذارند. در این حالت وقتی که میخواهید طناب را عوض کنید، می توانید از یومار خود استفاده کنید. آن را به قسمت پائین طناب وصل کنید تا به این ترتیب کمی از طناب به سمت شما کشیده شده و دو دست شما آزاد شود. به این ترتیب می توانید خیلی راحت دسندر خود را وصل کرده پائین بروید

اگر طناب شما بیش از ۲۰۰متربدون تعویض طناب است، از رک استفاده کنید. رک را با یک کارابین قفل دار به صندلی خود، به دلتا وصل کنید. طناب را با دقت به آن وصل کنید

 

بالا رفتن از طناب باحرکت قورباغه ای

در شکل زیر نشان داده شده که چگونه می توان یومار و فاصلهٔ تسمهٔ پا را تنظیم کرد. در حالتی که راست ایستاده اید و پا یا هر دو پایتان در حلقه قرار دارد، یومار بایستی کمی بالاتر از آساندر قرار بگیرد.ن

برای کسانی که با دست راست کار می کنند، آساندر را با دست راست باز کنید

آساندرخودرا به طناب وصل کنید

یومار را به قسمتی از طناب که حدود بالای سر شما قرار دارد وصل کنید

تا آن گاه که هنوز پای شما به زمین می رسد، با پرش های کوتاه، در حالی که با دست راست قسمت پائین طناب را به پائین می کشید، دساندر را به بالا برانید. یومار را کمی بالا بکشید.

قسمت پائین طناب را بین دو پای خود قرار دهید

درحالی که یومار را با دست های خود به بالامی کشید، هم زمان، پاها را روی شکم خود جمع کنید. با هر دو پا، عمودی به پائین فشار بیاورید. به این ترتیب به بالا می روید. سعی کنید یک نواخت و منظم بالا بروید

اگر کف پای خود را در جهت دیگری غیراز پائین، فشار دهید، انرژی خود را از دست می دهید

بر حسب توانائی خود، بعد از چند حرکت، استراحت چند ثانیه ای کوتاهی بکنید و به حرکت خود ادامه دهید

 

 

تغییر طناب

وقتی به جائی رسیدید که بایستی طناب عوض کنید، ابتدا با تسمه خود را به کارابین وصل شده به دیوار، وصل کنید

روی بند یومار بایستید و به این ترتیب آساندر را از وزن خود آزاد می کنید. آساندر را با دست راست باز کرده و طناب را از آن در بیاورید. بلافاصله طناب قسمت بالائی را به داخل آن فروبرده و آن را ببندید

بنشینید. به این ترتیب وزن خود را به صندلی منتقل می کنید. حالا یومار را با دست راست خود آزاد کنید

یومار را به بالای آساندر، در قسمت بالای طناب وصل کنید

کمی با دست خود را بالا بکشید تا وزن شما از روی تسمه به آساندر منتقل شود. تسمه را آزاد کنید

اگر در پایین کسی منتظر است بایستی سر را به سمت پائین برگردانده و بلند و شمرده اعلام کنید: طناب آزاد است. نفر بعدی بایستی آن قدر منتظر بماند که شما آزاد شدن طناب را اعلام کنید. هیچ گاه دونفر نبایستی به یک طناب آویزان باشند

 

چگونه از یک گره بر روی طناب رد شویم

معمولا گره یا در جائی است که طناب کوتاه بوده و مجبور شده اید طناب دیگری به آن وصل کنید، یا قسمتی از طناب صدمه دیده و بایستی برای امن کردن طناب، آن قسمت را قبل از پاره شدن و صدمه زدن به غارنوردان، از استفاده کنار بگذارید

 

رد شدن از گره در موقع پائین رفتن

آن قدر پائین بروید که سیمپل شما به گره گیر کند

قسمت بلند تسمهٔ خود را به حلقهٔ گره وصل کنید. این کار برای حفظ جان شما، در حالت خطر غیر منتظره، لازم است

یومار خود رابه طناب، حدود ده سانتی متر بالاتر از اندازهٔ تسمهٔ کوچک خود، در حالی که آن را به سمت بالا می کشید، وصل کنید

 

 

روی حلقهٔ پای یومارخود بایستید و کارابین تسمهٔ کوچک را بالای یومار به طناب ببندید

بنشینید. به این ترتیب وزن شما به تسمهٔ کوتاه وارد می شود و به این ترتیب به سیمپل وزنی وارد نمی شود

سیمپل را باز کرده به زیر گره وصل کنید. توجه کنید: تا آن جا که ممکن است نزدیک گره ببندید

روی یومار ایستاده تسمهٔ کوتاه را با دست راست خود باز کنید

بنشینید. به این ترتیب وزن شما بایستی به سیمپل منتقل شود. همه چیز را کنترل کنید

یومار را باز کنید. حالا می توانید تسمه را گره باز کرده و به پائین رفتن ادامه بدهید

 

رد شدن از گره در موقع بالا رفتن

تا حدود دو یا سه سانتی متر زیرگره بالا بروید. اگر یومار شما به گره کاملا بچسبد، آزاد کردن آن مشکل می شود

با تسمه خود را به حلقهٔ گره وصل کنید

یومار را باز کرده بالای گره ببندید. فاصله باید آن قدر باشد که برای کرول در زیر آن و بالای گره، جای کافی داشته باشید

روی حلقهٔ یومار بایستید و آساندر یا کرول خود را باز کرده و بلافاصله به بالای گره ببندید

بنشینید. خود را کمی با یومار و آساندر بالا بکشید

تسمه را از حلقهٔ گره باز کرده به بالا رفتن ادامه دهید

 

روش خبردادن و حرف زدن با نفر قبل و بعد خود


گاهی مواقع ناگهان سنگ، صخره یا سیل از بالا به پائین می آید. نفر اول که بالاتر است بایستی سریع سر را به پائین به سمت کسانی که می خواهید حرف شما را بشنوند،برگردانده ، بلند و شمرده حرف بزنید. گاهی مواقعی در یک چاه عمیق افراد بیشتری در حرکت هستند. اگر این نکات را رعایت نکنید ممکن است اشتباه پیش بیاید و شخصی که مورد نظر شما است متوجه نشود

بهتر است که از یک کلمه استفاده کنید تا از یک جمله. مثلا می توان قبل از رفتن به داخل غار قرار گذاشت که اگر صخره یا سنگ به پائین افتاد بگوئید: سنگ، اگر آب جاری شد: آب، اگر طناب آزاد شد: آزاد یا طناب آزاد. این امر باعث می شود که دوست شما سریع منظور شما را بفهمد. بویژه در مواقع خطر مثل ریزش آب و یا افتادن سنگ سرعت انتقال موضوع خیلی مهم و حیاتی است. وقتی که کلمات مناسب را انتخاب کردید سعی کنید که همیشه آن ها را به کار ببرید

 

گردآوری وترجمه:شراره غازینوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390 توسط مهدی لگزیان
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک